Què és?

És una plataforma visual sobre l’evolució del paisatge de les Illes Balears a través de la fotografia i d’altres disciplines (dibuix, pintura, gravat, etc.), en sintonia amb els postulats del Conveni Europeu del Paisatge (Florència 20.X.2000, Consell d’Europa) i de la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears (12/1998).

Està gestionada pel grup de recerca en Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (Universitat de les Illes Balears). Reb el suport del projecte de recerca I+D+i El paisaje que habla. Marco teórico y referencias culturales interdisciplinares. México, Portugal y España como escenarios. (PID2020-120553GB-I00), finançat per MCIN/ AEI/10.13039/501100011033.

Va rebre el suport de l’I+D+i La institucionalización de la modernidad. Artes visuales en Mallorca, 1874-1936 (HAR2016-77135-P. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España), i de l’acció especial de recerca i desenvolupament 2017-2019 (EEO75/2017) de la Direcció General d’Innovació i Recerca. Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme. Govern Balear.

En són objectius:

  • Difondre com s’ha percebut i transformat històricament el paisatge.
  • Creació d’un banc d’imatges d’evolució del paisatge local.
  • Fotografiar i re-fotografiar de manera repetitiva i metòdica un mateix lloc al llarg dels anys.
  • Establir comparativa per confrontació d’imatges del mateix lloc en èpoques distintes.
  • Conèixer la transformació del paisatge subordinat al desenvolupament turístic.
  • Difondre el patrimoni fotogràfic de les Balears, conservat a les Illes i a altres indrets.
  • Donar a conèixer els fons pictòrics, de dibuix i de gravat d’institucions i museus locals.
  • Facilitar la difusió d’imatges produïdes per fotògrafs locals.

Ha rebut anteriorment el suport de Fira de la Ciència i Càtedra Sol Meliá d’Estudis Turístics. Va col·laborar amb el projecte I+D+i “La construcció d’una imatge turística a través de la fotografIa. El cas de Les Balears (1930-1965)” (HAR2010-21691. Ministerio de Economía y Competitividad. Gobierno de España).