Imatge i territori

Re-fotografia

Documentació fotogràfica de manera pautada i sistemàtica de l’evolució actual del paisatge local.

Fotografia comparativa

Imatges del paisatge local i confrontació amb la corresponent actual.

Fons documental del territori

Base de dades icònica del paisatge local.