The Landscape Speaks I International Conference

El I Seminari internacional El paisaje que habla reuneixen noves aportacions sobre el paisatge contemporani, entès com a escenari comú per a enfocaments i propostes humanístiques pròpies de la història de l’art, l’arquitectura, la música, les noves tecnologies, la memòria històrica i el patrimoni cultural. L’objectiu fonamental és trobar nexes entre estudis que aborden la representació visual, sonora, plàstica, literària, oral, patrimonial, virtual, etc., entenent que el paisatge ens parla a través d’un llenguatge multidisciplinar i interdisciplinari, sobre fenòmens històrics, culturals i artístics.

El seminari integra alguns resultats del projecte I+D+i “El paisatge que parla. Marc teòric i referències culturals interdisciplinàries. Mèxic, Portugal i Espanya com a escenaris”. En aquest sentit, abasta la incidència contemporània del paisatge sonor, reflexions sobre representacions artístiques i literàries que repercuteixen en les transformacions recents del paisatge, enfocaments que afecten el tractament del paisatge des d’un òptica estètica, ideològica, política, social i de gènere, i altres plantejaments al voltant de la problemàtica patrimonial i legislativa.