Dissemination

10th International Summer Senior University

University of the Balearic Islands, Palma (Mallorca). September 2017.
Lecture: Evolution of the tourist landscape: the city of Palma and the island of Mallorca.
Speaker: Jaume Gual Carbonell.

5th Day conference on ICT experiences in teaching

University of the Balearic Islands, Palma (Mallorca). 13 July 2016.
Presentation: The Photographic Observatory of the Landscape of the Balearic Islands as an ICT resource for teaching.
Authors of the presentation: Maria-Josep Mulet, Jaume Gual, Joan Carles Oliver, Cristina López-Polín, Maria Magdalena Rubí and María Sebastián. Speakers: Jaume Gual and María Sebastián.

+info: Full text

3rd International Conference on Cinema and Tourism

CITUR research group, University of Valencia. 14-15 November 2013.

Speakers and presentations:

 • Maria-Josep Mulet: El turismo en promoción. La proyección icònica de las Baleares [Tourism in promotion. The iconic projection of the Balearics]. Author.
 • Catalina Aguiló, María Sebastián: Visión fotográfica y cinematográfica de un espacio turístico. El Paseo Marítimo de Palma de Mallorca [Photographic and cinematographic vision of a tourist spot. The seafront promenade in Palma de Mallorca].

+ info: : sessions diptych.

Presentation of the Photographic Observatory of the Landscape (OFP) at the University of the Balearic Islands

Faculty of Tourism, University of the Balearic Islands, Palma (Mallorca). March 2013.

Participants and presentations:

 • Jaume Gual Carbonell. El projecte on line Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears [The on line project: Photographic Observatory of the Landscape of the Balearic Islands].
 • María Sebastián Sebastián. Fotografia comparativa i refotografia: el paisatge i l’arquitectura sota el prisma del turisme [Comparative photography and rephotography: landscape and architecture in the light of tourism].
 • Joan Carles Oliver Torelló. L’OFP i el marc internacional dels observatoris fotogràfics [The OFP and the international framework of photographic observatories].

+info: see web

Presentation at Sorbonne University

Sorbonne University, Paris. February 2013.
Paper: Turismo y viaje. Fotógrafos internacionales por las Islas Baleares [Tourism and travel. International photographers throughout the Balearic Islands].
Speaker: Maria-Josep Mulet Gutiérrez.

+info: see web

Day Conferences at IES Ca’n Peu Blanc Secondary School

IES Ca’n Peu Blanc, Sa Pobla (Mallorca). March 2012.

Participants and presentations:

 • Jaume Gual Carbonell. Què és l’Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears. Una història [What the Photographic Observatory of the Landscape of the Balearic Islands is. A history].
 • María Sebastián Sebastián. Fotografia comparativa: realització i utilització [Comparative photography: making and using].
 • Magda Rubí Sastre. El cinema: un mitjà per documentar el territori de les Illes Balears [Cinema: a means for documenting the Balearic territory].

+ info: 

Seminar in the Master’s Degree in Tourism and Environmental Economics

University of the Balearic Islands, Palma (Mallorca). 17 January 2012.

Seminar in the subject Business Oriented Tourism Analysis in the Master’s Degree in Tourism and Environmental Economics at the University of the Balearic Islands. Participants and speakers:

 • Jaume Gual Carbonell. Landscape Photographic Observatory of the Balearic Islands.
 • Joan Carles Oliver. The Landscape Observatory Photographic in the International Frame.
 • Magda Rubí Sastre. Documentation of the Balearic Territory through Cinema.
Seminar Audiovisual Heritage and Tourism (I)

University of the Balearic Islands, Palma (Mallorca). November 2011.

Participants and presentations:

 • Catalina Aguiló Ribas. Les Balears: fotografia, cinema i turisme [The Balearics: photography, cinema and tourism].
 • Jacques Terrassa. Eivissa. Una aproximació a les fotografies de Raoul Hausmann [Ibiza. An approach to the photographs of Raoul Hausmann].
 • Maria-Josep Mulet Gutiérrez. Dels motius de la visita. Els fotògrafs a Balears [On the reasons for visiting. Photographers in the Balearics].
 • Jaume Gual Carbonell and Joan Carles Oliver Torelló. Observatori fotogràfic del paisatge [Photographic Observatory of the Landscape].
 • Magda Rubí Sastre. El cinema com a mitjà per a construir una imatge turística. Les Balears [Cinema as a means for building a tourism image. The Balearics].

+info:

Talk at Àgora Bookshop

Àgora Bookshop, Palma (Mallorca). November 2011.

L’observació fotogràfica del paisatge. Una eina per a l’estudi, la divulgació i la sensibilització [Photographic observation of the landscape. A tool for studying, disseminating, and raising awareness].

Speaker: Jaume Gual Carbonell.

Science Fair: Photography and territory. Photographic Observatory of the Landscape of the Balearic Islands

Eivissa. 7, 8, 9 and 10 April 2011.

Participants: Jaume Gual Carbonell, Maria-Josep Mulet Gutiérrez, Cristina López-Polín Hernanz, Paula Piñas Llinàs, Carles Taberner Moll.

 

2nd Technological Forum of the Balearic Islands (FOROTEC)

ParcBIT, Palma (Mallorca). 25 and 26 November, 2010.

Presentation of the paper: Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears [Photographic Observatory of the Landscape of the Balearic Islands].

Speaker: Jaume Gual Carbonell.

Science Fair

Congress and Exhibition Venue at Palma Airport (Terminal A). 13, 14, and 15 May, 2010.

Participants: Maria-Josep Mulet Gutiérrez, Jaume Gual Carbonell, Jacqueline Herbst Bosch, Cristina López-Polín Hernanz, Paula Piña Llinàs.

 

9th Seminar on the background and origins of cinema

Department of Geography, History, and History of Art at the University of Girona and the Cinema Museum in Girona. 14-15 November, 2013.

Presentation: Les filmacions realitzades a Mallorca entre 1898 i 1915. Les primeres imatges cinematogràfiques de l’Illa [Films made in Mallorca between 1898 and 1915. The first cinematographic images of the island].

Author: Magda Rubí Sastre.

+ info: session schedule