Vista del puig de Maria des del Calvari

ID 579
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date c. 1930
Municipality Pollença
Island Mallorca
Object Photograph
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Exhibition / Publication / Others Còpia FBRB 020 (_MG_8295)
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPollençapuig de Mariael Calvarilandscapevillagevegetation