Bous a la plaça de toros de Palma

ID 490
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date Posterior a 28/08/1914
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmabull