Desembocadura del torrent de la Riera i baluard de Sant Pere

ID 318
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date c. 1900
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Silver gelatin. Monochromy
Format 9x12cm.
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmatorrent de la Rierabaluard de Sant Perelandscapecitycity walls