Vista del casal de Can Morell des del principi del passeig del Born a Palma

ID 315
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date c. 1920
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Silver gelatin. Monochromy
Format 10x15cm.
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsPalmapasseig del Borncasal de Can MorellCasal Solleric