Grup de dones al rentador públic de el Jonquet

ID 257
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date c. 1904
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Silver gelatin. Monochromy
Format 9x12cm.
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmael Jonquetlaunderette