10.010/A MALLORCA. Ciutat - Molins d'Es Jonquet

ID 2256
Author Autor no identificat
Editor Icaria
Date c. 1970
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Photomechanical print. Polychromatic
Format Postcard,10x15cm.
Reverse Escrit a mà amb tinta blava en francès.
Source Col·lecció particular
Observations La data és la d'escriptura de la postal.
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmael Jonquetpasseig Marítimarchitecturevernacular architecturemillcoastlinecoastseashipboat