Pont romà del torrent de Sant Jordi a Pollença

ID 159
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date 1910-1920
Municipality Pollença
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Silver gelatin. Monochromy
Format 10x14´9cm
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Exhibition / Publication / Others Còpia FBRB 445 (_MG_4620)
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPollençatorrent de Sant Jordibridgelandscapewagon