Cantonada del carrer Pietat amb el carrer de la Concepció, Palma

ID 155
Author Bartomeu Reus Bordoy
Date 1910-1920
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Technique / colouring Silver gelatin. Monochromy
Format 10x14´9cm
Source Fons Bartomeu Reus Bordoy
Exhibition / Publication / Others Còpia FBRB 448 (_MG_4629)
Observations Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Contact e-mail contacta@observatorifotograficbalears.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmacarrer Pietatcarrer de la Concepciócityurbanismvehicle