Papereria Mateu

ID 1356
Author Jaume Gual Carbonell
Date 1984
Municipality Palma
Island Mallorca
Object Photograph
Source Fons Jaume Gual Carbonell
Exhibition / Publication / Others Publicada a GUAL CARBONELL, J. Façanes de botigues de Palma. Ed. Ajuntament de Palma. Palma, 1986. P. 67 i a GUAL CARBONELL, J. Botigues de Palma. Un abans i un després. Ed. Edicions G&R amb la col·laboració dels Amics del Museu de Mallorca, Museu de Mallorca, Ajuntament de Palma i Consell de Mallorca. Palma, 2007. P. 74
Contact e-mail jaumegualcarbonell@gmail.com
Thematic and toponymic descriptors Illes BalearsMallorcaPalmacarrer de Serveturbanismcityarchitecturecommercial architectureshop