Re-fotografia

La re-fotografia consisteix en documentar fotogràficament de manera pautada, sistemàtica i idèntica l’evolució del paisatge (comercial, natural, etc.) des de l’actualitat.

Des de l’Observatori Fotogràfic del Paisatge hem iniciat aquesta línia amb un projecte pilot centrat en la zona de Palma, concretament al carrer Blanquerna i a l’aparcament de Son Fuster.