Paisatge i estereoscòpia a les Illes Balears

Projecte en curs:

El paisatge cultural i històric en 3D. Un projecte docent basat en fotografia estereoscòpica

A les Illes Balears, com en altres comunitats europees, l’estereoscòpia va ocupar un lloc destacat a la fotografia amateur del primer terç del segle XX. El fotògraf aficionat va registrar amb ella les seves excursions i viatges, integrant-se sovint a la tradició paisatgística i monumental de la fotografia turística decimonònica. S’hi van afegir altres temàtiques: lleure, escenes familiars, inquietuds culturals, etc. Un exemple és l’obra del metge mallorquí Jaume Escalas Real (1893-1979), que va recórrer a l’estereoscopi i a altres modalitats (1915-1975) per registrar paisatges, esdeveniments, vida quotidiana i viatges. Va ser també un promotor de referència de la projecció turística de Mallorca gràcies a les seves guies gràfiques (iniciades als anys 30). El seu fons fotogràfic s’ha conservat amb centenars de positius i negatius estereoscòpics, també les càmeres i els accessoris.

En aquesta secció es difonen alguns resultats que van sorgint en un projecte, col·laboratiu, d’innovació educativa adreçat als alumnes del Màster universitari en Patrimoni cultural: investigació i gestió, del grau d’Història de l’Art i del diploma d’Especialització de la Universitat Oberta de Majors (UOM). L’objectiu és fomentar la comprensió històrica i la consciencia actual de valoració patrimonial que l’alumnat pot assolir a través del maneig, estudi i joc de la fotografia estereoscòpica antiga i contemporània. També es vol fer partícip a l’estudiant en la creació i visualització d’imatges immersives mitjançant noves tecnologies. Es pretén aprofitar el potencial mediàtic i la concepció històrica d’espectacle òptic que manté la fotografia estereoscòpica com a forma inicial de motivació per tal d’aproximar l’alumnat cap a noves formes d’interpretació del paisatge, així com promoure l’adquisició de coneixements relacionats amb la millora de l’alfabetització visual i fotogràfica, aspecte que repercuteix en la seva capacitat per generar documentació gràfica de qualitat. És en aquest sentit que la proposta es configura com a una acció d‘innovació educativa dirigida als estrats esmentats d’educació universitària, i igualment es pot projectar a altres nivells d’ensenyament i a l’anomenat destinatari comú.

El projecte es fonamenta en quatre eixos bàsics d’aprenentatge: 1) Coneixement històric de l’estereoscopia, tot incidint en els casos  vinculats a l’art i la fotografia de les Illes Balears 2) Adquisició de mètodes introductoris per tal que els estudiants puguin enregistrar imatges estereoscòpiques en relació icònica amb les anteriors; 3) Difusió online del material visual obtingut i, finalment, 4) Generació de nous coneixements i interpretacions a partir dels resultats obtinguts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Escalas Real. Coll d’en Rabassa, Palma (Mallorca).  31 de maig de 1922.

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Pons Frau. Processó a l’exterior de l’església de Sant Francesc, c. 1930.  Fons Fotogràfic Pons Frau, Arxiu Històric de la UIB (ES 7040 AHUIB FJPF-006-Imatge 15).

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Escalas Real. Grup de persones enfront del vaixell Kanguro, Palma (Mallorca). 21 de setembre de 1921

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE: PID212221-El paisatge cultural i històric en 3D. Un projecte docent basat en fotografia estereoscòpica. Con la ayuda de IRIE (Institut de Recerca i Innovació Educativa).

 

Equip:

Joan Carles Oliver Torelló

Maria Josep Mulet Gutiérrez

María Sebastián Sebastián

Júlia Roman Quetglas

Andreu Ramis Puig-Gros