Vista del puig de Maria des del Calvari

ID 579
Autor Bartomeu Reus Bordoy
Data c. 1930
Municipi Pollença
Illa Mallorca
Objecte Fotografia
Procedència Fons Bartomeu Reus Bordoy
Exposició / Publicació / Altres Còpia FBRB 020 (_MG_8295)
Observacions Cortesia Guillem Bibiloni Reus
Correu electrònic de contacte contacta@observatorifotograficbalears.com
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPollençapuig de Mariael Calvaripaisatgepoblevegetació