Carrer Blanquerna

ID 2795
Autor Jaume Gual Carbonell
Data 2009
Municipi Palma
Illa Mallorca
Objecte Fotografia
Observacions Cortesia Fons Jaume Gual Carbonell. Altres treballs de l'autor a www.jaumegual.com
Correu electrònic de contacte jaumegualcarbonell@gmail.com
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPalmacarrer Blanquernaciutatarquitecturaurbanisme