Ibiza - Faro del puerto [Eivissa – Far del port]

ID 2793
Data c. 1888
Illa Eivissa
Objecte Gravat
Exposició / Publicació / Altres Publicada a PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. España. Sus monumentos y arte - su naturaleza é historia. Islas Baleares. Ed. Establecimiento Tipográfico - Editorial Daniel Cortezo y Ca. Barcelona, 1888. Sense numerar, p. 1365. Imatge digitalitzada de la versió moderna de la publicació PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. Islas Baleares. Ed. El Far de les Crestes amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca i la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Palma, 2004. Sense numerar, p. 1365
Descriptors temàtics i toponímics EspanyaIlles BalearsEivissaBotafocpaisatgeciutatcostamararquitecturafar