Pollensa - Torre de la cala de San Vicente [Pollença – Torre de la cala de Sant Vicenç]

ID 2741
Data c. 1888
Illa Mallorca
Objecte Gravat
Procedència Imatge digitalitzada de la versió moderna de la publicació PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. Islas Baleares. Ed. El Far de les Crestes amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca i la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Palma, 2004. Sense numerar, p. 1039.
Exposició / Publicació / Altres Publicada a PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. España. Sus monumentos y arte - su naturaleza é historia. Islas Baleares. Ed. Establecimiento Tipográfico - Editorial Daniel Cortezo y Ca. Barcelona, 1888. Sense numerar, p. 1039.
Observacions Apareix la signatura JM (lletres superposades).
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPollençaCala Sant Vicençpaisatgepobleserracostamararquitecturaarquitectura defensivatorre