Palma - La catedral por su flanco del norte con la torre de Las Campanas [Palma – La catedral pel seu costat del nord amb la torre de Les camapandes]

ID 2727
Data c. 1888
Illa Mallorca
Objecte Gravat
Procedència Imatge digitalitzada de la versió moderna de la publicació PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. Islas Baleares. Ed. El Far de les Crestes amb el suport del Departament de Cultura del Consell de Mallorca i la Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Palma, 2004. Sense numerar, p. 721
Exposició / Publicació / Altres PIFERRER FÀBREGUES, P., QUADRADO NIETO, J. M. España. Sus monumentos y arte - su naturaleza é historia. Islas Baleares. Ed. Establecimiento Tipográfico - Editorial Daniel Cortezo y Ca. Barcelona, 1888. Sense numerar, p. 721
Observacions Apareix la signatura JM (lletres superposades).
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPalmapaisatgeciutatarquitecturaarquitectura religiosa