Escorca (Mallorca). Encina [Escorca (Mallorca). Alzina]

ID 2709
Autor Friedrich Christiansen
Data c. 1928
Municipi Escorca
Illa Mallorca
Objecte Fotografia
Tècnica / cromia Gelatina de plata. Monocromia
Procedència Imatge digitalitzada del llibre CHRISTIANSEN, Friedrich, Spanien in Bildern, August Scherl G.m.b.H, Berlín, 1928, p.149.
Exposició / Publicació / Altres CHRISTIANSEN, Friedrich, Spanien in Bildern, August Scherl G.m.b.H, Berlín, 1928, p.149.
Correu electrònic de contacte contacta@observatorifotograficbalears.com
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaEscorcapaisatgevegetacióarbre