Puerta del muelle

ID 2666
Autor Melchor Umbert
Data c. 1840
Municipi Palma
Illa Mallorca
Objecte Gravat
Tècnica / cromia Litografia. Monocromia
Procedència FURIÓ, A., Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares, Imprenta La Palmesana, Palma, 1988 (quarta edició facsímil). Entre les pàgines 8 i 9.
Exposició / Publicació / Altres FURIÓ, A. Panorama óptico-histórico-artístico de las Islas Baleares, Ed. Imprenta de Pedro José Gelabert, Palma, 1840. Entre les pàgines 28 i 29.
Correu electrònic de contacte contacta@observatorifotograficbalears.com
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPalmaporta del Mollurbanismeciutatarquitecturaarquitectura defensivaporta de Sant Antoni