Formentor

ID 2159
Autor Bestard
Data Posterior a 1929
Municipi Pollença
Illa Mallorca
Objecte Fotografia
Tècnica / cromia Gelatina de plata. Monocromia
Format Targeta postal 9x14cm.
Procedència Col·lecció particular
Correu electrònic de contacte contacta@observatorifotograficbalears.com
Descriptors temàtics i toponímics Illes BalearsMallorcaPollençaFormentorpaisatgearquitecturavegetaciómar