Altres

Cambra fosca

Es Baluard, Palma (Mallorca). Gener de 2013.
Creació d’una cambra fosca a una de les garites del baluard de Sant Pere de Palma.
Responsable: Jaume Gual Carbonell