logo
Què és?

Recommend Print

QUÈ ÉS?


La web de l’Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears la gestiona el grup de recerca en Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració de la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del projecte I+D “La construcció d’una imatge turística a través de la fotografIa. El cas de Les Balears (1930-1965)” (HAR2010-21691).

La intenció de la web és difondre les activitats, recerques i projectes en marxa, així com oferir una plataforma informativa, reflexiva i interconnectada sobre l’evolució del paisatge balear a través de la fotografia i altres disciplines visuals, en sintonia amb els postulats del CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE (Florència 20.X.2000, Consell d’Europa) i de la LLEI DE PATRIMONI HISTÒRIC DE LES ILLES BALEARS (12/1998).