logo
Projectes Patrimoni fotogràfic i audiovisual Què és?

Recommend Print

Patrimoni fotogràfic i audiovisual

CONTINGUT

Directori on line d’arxius i col·leccions fotogràfiques i filmogràfiques relacionats amb les Balears.


OBJECTIUS

  • Localització de fons en imatge i d’imatge en moviment relacionats amb les Balears.
  • Sistematització de la informació mitjançant una base de dades indexada.
  • Difusió del patrimoni fotogràfic i audiovisual gestat a les Illes i fora de les Illes procedent d’arxius privats i públics.


El directori on line es basa en la publicació i és l’actualització de:

AGUILÓ, Catalina; MULET, Maria-Josep, Guia d’arxius, col·leccions i fons fotogràfics i filmogràfics de les Balears (1840-1967), Palma, SA NOSTRA Caixa de Balears, 2004


Observacions:

El material descrit fa referència únicament a les Balears, no al conjunt de l'arxiu.