logo
Projectes Imatge i turisme Imatges. L'espai turístic

Autor : Datació genèrica : Localització : Illa :
  • Hotels. Palma. 1965

  • Hotel a St. Agustí. Palma. 1958

  • Hotel. Palma. C.1957

  • Cala Ferrera. Felanitx. Dèc.1980

  • Hotel. Palma. Dèc.1940-50

  • Hotel. Palma. Post.1966

  • Hotel. Palma. Post.1955

  • Costa dels Pins. Son Servera. 1966

Pàgina 4 de 16