logo
Projectes Imatge i turisme Què és?

Recommend Print

Imatge i turisme

Contingut

Les Illes foren i són un punt d’arribada de fotògrafs de projecció internacional (nacionals i internacionals) atrets per la conjuntura turística i per altres motivacions (feines d'encàrrec per a premsa i altres publicacions, producció pròpia, esplai i lleure, fugida del país d'origen, recerca d'una imatge utòpica o imaginària de la Mediterrània, etc.).

Aquests professionals o afeccionats de la càmera elaboraren una obra plàstica que és opinió i interpretació de com s’entenia, segons el context històric, la relació de les Illes amb el turisme, i de com percebien la seva connexió amb el territori visitat.

Es tracta de localitzar i difondre imatges gestades a les Balears relacionades amb el desenvolupament turístic, entès bé com a factor de certa modernitat (turisme inicial des de finals del segle XIX fins al començament de la Guerra Civil) bé com a fenomen de masses (des de la dècada de 1950 fins a l’actualitat).

La recerca difondrà la producció de qualitat de fotògrafs de projecció internacional (Raoul Hausmann, Francesc Català Roca, Xavier Miserachs, Florence Henri, etc.) i local (Jaume Escalas Real, Josep Planas i Montanyà, etc.), analitzarà les diferents tipologies del viatge des de finals del segle XIX fins a l’actualitat, i informarà de la repercusió i estada dels fotògrafs a les Illes. Vid. "Textos i documents".

També servirà de plataforma per a difondre la relació del cinema amb les Balears. Vid. "Textos i documents".

 

Objectius

 

  • Donar a conèixer la quantitat i qualitat de l’obra de fotògrafs de projecció internacional relacionada amb Balears.
  • Donar a conèixer la quantitat i qualitat de l'obra cinematogràfica de projecció internacional relacionada amb Balears.
  • Analitzar la difusió que feren de les imatges i la seva recepció en els nuclis internacionals dels clients turistes.
  • Localitzar les imatges de les Illes Balears disperses en arxius europeus i americans.
  • Estudi històric de la projecció de les Balears mitjançant la imatge fixa i en moviment.
  • Estudi històric dels fotògrafs de projecció internacional en la seva estança per les Balears.
  • Recuperació del patrimoni fotogràfic i cinematogràfic relacionat amb el turisme i el paisatge.
  • Estudi de la construcció de la <marca> Balears mitjançant la difusió en imatge fixa i en moviment del territori.
  • Fer veure la vàlua de la fotografia com a instrument plàstic d’opinió i interpretació del fenomen turístic local.