logo
Projectes Documentació del territori Què és?

Recommend Print

Documentació del territori

Continguts

 

Són el resultat d'una tasca sistemàtica de documentació fotogràfica actual del territori i a la vegada de la difusió d’imatges històriques (fotografies, obra gràfica, etc.) procedents d’arxius locals i internacionals amb temàtica de les Balears.

 

Objectius

 

 • Difondre com s’ha percebut i transformat històricament el paisatge.
 • Creació d’un banc d’imatges d’evolució del paisatge local.
 • Fotografiar i re-fotografiar de manera repetitiva i metòdica un mateix lloc al llarg dels anys .
 • Establir comparativa per confrontació d’imatges del mateix lloc en èpoques distintes.
 • Conèixer la transformació del paisatge subordinat al desenvolupament turístic.
 • Facilitar la difusió d’imatges produïdes per fotògrafs locals.
 • Facilitar l’ intercanvi d’informació visual i de documentació mitjançant la possibilitat de que els usuaris pengin imatges i comentin aspectes informatius de les mateixes (col·laborar en la datació, identificació, etc.).
 • Ser intermediaris sense ànim de lucre entre els autors o propietaris de les imatges i les institucions o empreses públiques i privades que les necessitin per a les seves publicacions, informes tècnics, il·lustració de cartells i folletons, etc.

 

Tres línies de treball prioritàries


 • Fons documental del territori: creació d’una base de dades icònica sobre la transformació del paisatge.
 • Fotografia comparativa: localització d’imatges (fotogràfiques, pictòriques, gràfiques, etc.) del paisatge local i confrontació amb la corresponent actual.
 • Re-fotografia: documentar fotogràficament de manera pautada, sistemàtica i idèntica l’evolució del paisatge (comercial, natural, etc.) des de l’actualitat.